Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2013

unhealthy-mind
Uznajesz mnie za przyjaciółkę ? To dlaczego ciągle słyszę ten obojętny dźwięk twoich słów. Tą niechęć .
To boli.
Wiem co o mnie myślisz,ale ja i tak siłą,pieprzonym przymusem chcę mieć cię przy sobie,rozumiesz ?
Tak bardzo...znasz mnie tak dobrze. I chcesz mnie zostawić ?
Jesteśmy podobni. Ty masz świat zawarty w moim...Czy to nie cudowne ?
A ty chcesz to odłożyć na inne życie ?
unhealthy-mind
Jak myślisz...czy teraz jest pomiędzy nami tak dobrze...jak kiedyś ?
Chyba nie.
Coś się zmieniło...
Dlaczego ?
Otoczenie. Rozmowy. Inne uśmiechy. Spojrzenia. Inne uczucie.
— Ja od tak.
unhealthy-mind
4207 5d0b 390
so true...
unhealthy-mind
6085 ce09 390
unhealthy-mind
6075 13bf 390
unhealthy-mind
6057 deae 390
unhealthy-mind
6055 2223 390
Reposted byOchsenschwanz Ochsenschwanz
unhealthy-mind
If we'd go again
All the way from the start
I would try to change
The things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong
That I can't get through
Is there really no chance
To start once again
I'm loving you
— Scorpions - Still loving you.
unhealthy-mind
Na klatce schodowej
Mówiłaś mi tak
Pójdziemy tam razem
Pokażę Ci raj.
Na klatce schodowej
Tam stanął czas
Ja walkę wybrałem
A Ciebie mi brak.
— Zabili mi żółwia - Ostatni raz.
unhealthy-mind
Kolejny poranek
Kolejny smutny dzień
Znów nie wiem co robić
Być może
Pójdę się przejść
świat zamazany
Wciąż w oczach rośnie lęk
Nie mogę nic robić
Chciałbym unieść się.
— Zabili mi żółwia - życie jak dym.
unhealthy-mind
Bo wszystko to iluzją jest i magią
I zdarza się raz na milion...
— Zabili mi żółwia - wiosna.
unhealthy-mind
unhealthy-mind
0760 8e92 390
Reposted fromscorpix scorpix vialockenzwerg lockenzwerg
unhealthy-mind
0698 66dd 390
Reposted fromretaliate retaliate vialockenzwerg lockenzwerg
unhealthy-mind
Nie będę się oszukiwać.
I tak w szybkim czasie,wszystko się rozpadnie .
Znajdę to co moje i ucieknę od nich wszystkich.
I powiem ,że życie jest ładne dla ludzi ładnych.
Bo moje życie, to istna kurwa !
unhealthy-mind
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
unhealthy-mind
Wszystko czego pragnę, czego chcę
Spala się, zanim wyciągnę po to ręce
— Happysad "Odpocznijmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaorientalnazupa orientalnazupa
unhealthy-mind
Przez całe życie snuję się za fascynującymi mnie ludźmi, bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmów, szałem pożądania, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą głupstw ale płoną, płoną, płoną.. jak sztuczne ognie eksplodujące na tle gwiazd.  
— J.Kerouac
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa
unhealthy-mind
0024 ce9c 390
Reposted fromscorpix scorpix viaorientalnazupa orientalnazupa

November 28 2013

unhealthy-mind

Miłość po śmierć.

Ta nieśmiertelna miłość zawsze wygrywała,puki coś pomiędzy nami nie zaczęło się łamać.
Bariery zostały wznowione.
Znowu się nie odzywasz...Krótkie spojrzenia,prosty uśmiech.
Ból domaga się śmierci. Żadne krzepnięcie nie zachodzi.Rana się otwiera i plugawi duszę cierpieniem.
Czy kiedykolwiek prosiłam Boga,o śmierć z twoich rąk...
Tags: death. Love.
Reposted byorientalnazupa orientalnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl